Online cégalapítás

Kisadózók /KATA/ avagy ismét előtrébe kerültek Bt-k.

2013-03-20 20:46

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) tartalmazza, amelynek rendelkezései – főszabály szerint – 2013. január 1-jén lépnek hatályba. A kisadózó vállalkozások tételes adójának a hatálya alá (továbbiakban: kata) első alkalommal 2012. december 1-31. közötti időszakban lehet bejelentkezni az adóhatóságnál. Az adóalanyiság kezdő napja ebben az esetben 2013. január 1-je. A feltételek megléte esetén az adóalanyiság év közben is választható. A Bt, a Kkt, és az egyéni cég az adóalanyiság időszaka alatt nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Adózónak elsősorban e törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia az adókötelezettsége megállapításakor, de - más adónemekhez hasonlóan - az Art.1 előírásait is figyelembe kell vennie. Az adó kiváltja járulékokat, társasági adót, személyi jövedelemadót,szociális hozzájárulási adót.Havonta és személyenként 50.000 forint tételes adót kell megfizetni a tárgyhó 12. napjáig. A tételes adót egyéni vállalkozók, egyéni cégek, betéti társaságok, közkereseti társaságok választhatják.Abban az esetben érdemes választani, ha az árbevétel nem haladja meg az évi 6 millió forintot, mivel az ezt meghaladó bevétel után 40%-os különadót kell meg fizetni. A KATA-t választó adózó köteles az általa kibocsátott számlákon feltüntetni a "Kisadózó" szöveget, ellenkező esetben mulasztási bírságot szabnak ki vele szemben. I. A tételes adó alanyai Az adó alanya lehet - az egyéni vállalkozó;2 - az egyéni cég3; - a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság; - a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság. Az adóalanyiság választását kizáró körülmények4 Nem választhatja a tételes adót az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság az új adónem választásának bejelentését megelőző két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve. Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás sem, amely az adóalanyiság választásának évében az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint - 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri - 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő - 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2 Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3.§ 17. pont 3 2009. évi CXV. törvény 4 Katv. 4.§ (4) bekezdés 2 besorolású tevékenységből bevételt szerzett. Ebből következően például, akinek a 2012. évben az egyéni vállalkozásból származó bevételei között bérbeadásból származó bevétel is van, az 2012 decemberében 2013 január hónapra nem tud bejelentkezni a kata hatálya alá. Adózó 2013 januárban bejelentkezhet már e törvény hatálya alá és februártól már adóalany lehet mindaddig, amíg az előzőekben felsorolt tevékenységekből bevétele nem származik.

« vissza | hírarchívum »